Partneriai

PREDIF-IB

Federation Predif Illes Balears (Predif-ib) yra nevyriausybinė organizacija, kurios veikla apima žmonių su fizine negalia ir jų šeimos narių gyvenimo kokybės gerinimą. Ji yra PREDIF konfederacijos narė. PREDIF vykdomos programos tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie beveik 100000 fizinę negalią turinčių žmonių padėties gerinimo visoje Ispanijoje. Savo veikloje Predif-ib pasitelkia daugiau nei trijų dešimtmečių federacijos narių patirtį. Organizacija remia nedirbančius žmones su psichine negalia, teikia individualią ir grupinę pagalbą, lavindama jų įgūdžius, siekiant asmeninio tobulėjimo bei didesnio dalyvavimo darbo rinkoje intensyvumo.

H-FOUNDATION

Asociacija „H-Foundation“ yra nevyriausybinė nepelno siekianti organizacija įsteigta 1991 m. Organizacijos misija – užtikrinti lygias nepalankioje padėtyje esančių arba negalią turinčių žmonių galimybes siekti mokslo ir įgyti žinių. Asociacija rengia kursus asmenims dirbantiems su negalią turinčiais žmonėmis, nuo tiesiogiai su neįgaliaisiais kontaktuojančių įvairių įstaigų specialistų iki tėvų, kurie augina neįgalius vaikus. Per daugelį metų asociacija įgyvendino nemažai integracinio pobūdžio iniciatyvų, skirtų fizinę negalią turinčių jaunų žmonių įsiliejimui į reguliarias mokymo įstaigas bei paslaugų ir infrastruktūros prieinamumo žmonėms su negalia gerinimui. Savo veikloje asociacija taiko pažangiausius ugdymo metodus, įskaitant elektronines mokymosi platformas ir mišraus ugdymo kursus.

PRAGMA

Pragma yra MVĮ, dirbanti pagalbinių prietaisų ir technologijų elektroninės inžinerijos (aparatinės ir programinės įrangos) srityje. Organizacija jau 10 metų bendradarbiauja su viešosiomis sveikatos priežiūros institucijomis pagalbinių technologinių sprendimų ir techninio palaikymo srityse.

  • Švietimo paslaugos LCMS platformoje: šioje srityje Pragma atsakinga už POSDRU projekto elektroninio mokymosi platformos sukūrimą. Platforma jungia 5 didžiausius Rumunijos universitetus (Bukarešto, Jasai, Brasovo, Cluj, Timisoaros).
  • Telereabilitacijos sistemos (po ES prekiniu ženklu NU!Reha) taikymas neurologijoje (darbinė terapija ir kognityvinė reabilitacija).
  • Technologinė pagalba – konsultacinis Umbrijos regioninio centro partneris.
  • Technologinė pagalba –programinės ir aparatinės įrangos kūrimas ir modifikavimas Windows ir Android platformoms.
  • Inžinerinis Regioninio inovacinio klasterio Umbrijoje socialinių technologijų srityje (neįgaliųjų vežimėliai, kontekstine sąveikos sistemos, išmaniųjų buitinių technologijų kontrolė) konsultantas.

INICIATYVŲ TINKLAS

Asociacija „Iniciatyvų tiklas“ organizuoja šviečiamuosius renginius, telkia narius, plėtoja partnerystės ryšius, dalijasi praktika bei patirtimi. Dauguma organizacijų, kurias vienija asociacija arba su kuriomis palaiko ryšius praktikuoja teisę, psichologiją, socialinį darbą, suaugusiųjų ir jaunimo švietimą bei savanorystę. Asociaciją ir partnerius vienija tikslas padėti piliečiams bei organizacijoms siekti tarptautinio dialogo, skatinti jų iniciatyvas, dalyvauti ir propaguoti savanoriškas veiklas, visą gyvenimą ugdyti įgūdžius bei kompetencijas ir drauge ieškoti sprendimų įvairioms socialinėms problemoms.

MEDIA CREATIVA

Media Creativa – MC2020 – tai daugiau nei 20-ies metų patirties, iššūkių ir išmoktų pamokų rezultatas, kuriuo dalijasi įvairių disciplinų specialistų grupė, vienijama bendros aistros – švietimo inovacijų.

MC2020 savo darbu siekia mokymuisi ir mokymo erdvėms suteikti papildomos vertės, į pagalbą pasitelkdama tyrimus, projektuodama ir kurdama alternatyvaus ugdymo galimybes, įkvėptas naujoviškų metodų ir novatoriško požiūrio į pedagoginius procesus, tokių kaip istorijų pasakojimas (įskaitant skaitmeninį), probleminio mokymo, sužaidybinimo, žaidimais paremto mokymosi ir pan. Siekdami visiškai išnaudoti naujų technologijų siūlomą potencialą, mes panaudojame kompiuterinius žaidimus, programas, interneto transliacijas, išmaniąsias mokymosi technologijas…

Mūsų kuriamų produktų kokybė paremta pirminėmis rinkos žiniomis ir potencialių klientų poreikių išmanymu. Mes rengiame tyrimus, analizuojame mokymosi poreikius, projektuojame ir savo universiteto miestelyje (campus-creativa.com) pateikiame mokymosi kursus. Organizuojame kūrybines dirbtuves ir konferencijas, vengiame generalizacijų ir visuomet siekiame kuo geresnio individualaus pritaikomumo.

ISEM

ISEM buvo įkurta, siekiant pagreitinti regionų vystymąsi ir užtikrinti vystymosi tvarumą, plėtojant viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų resursų naudojimą, vietinio potencialo mobilizaciją, skirtą sąjungos idėjos, paremtos dinamiškesnės ir inovatyvesnės plėtros procesais, kuriuos išgyvena ES, ir demokratizacijos procesų, atitinkančių ES tvarką, įgyvendinimui.

ISEM siekia atrasti sprendimus, kurie atitiktų Stambulo, vieno didžiausių ir kosmopolitiškiausių pasaulio miestų, poreikius. ISEM yra dalyvavusi įvairiose ES programose (Leonardo, Socrates/Grundtvig, EQUAL, LLP, ESF, eTEN, FP, Erasmus+, H2020, IEE ir t.t.) ir daugybėje ES projekto veiklų tiek koordinatoriaus, tiek partnerio vaidmenyje.