Ortaklar

PREDIF-IB

Federasyon Predif Illes Balears (Predif-IB) kar amacı gütmeyen ve fiziksel engellilerin ve ailelerinin hayatlarını iyileştirmeye adanmış bir organizasyondur. Fiziksel özürlü bireylerin doğrudan ve dolaylı olarak İspanya’da fiziksel engelli tüm insanların menfaatine yönelik faaliyetleri gerçekleştiren ve yaklaşık 100.000 kişiyi temsil eden PREDIF Konfederasyonu’nun bir üyesidir. Üye federasyonları vasıtasıyla 30 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Predif-IB erişilebilirlik ve evrensel tasarım konusunda tavsiyelerde bulunur, fiziksel olarak engelli işsiz kişileri iş arama süreçlerinde beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri için destekler ve son olarak kişisel güçlendirme yöntemi olarak grup müdahalesine değer katarak bireylere kişiselleştirilmiş bir yol sunar.

H-FOUNDATION

“H Vakfı” Derneği, 1991 yılında kurulan bir sivil toplum örgütü ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Derneğin misyonu engelli insanlara ve dezavantajlı kişilere eğitim ve öğretim için eşit fırsatlar sağlamaktır. Dernek, engelli insanlar ve ebeveynleri ile iletişim kuran ön büro çalışanları ve aynı zamanda engelli çocukları olan ebeveynler için kurslar sunmaktadır. Zamanla, derneğimiz, fiziksel engelli çocukların ve gençlerin entegrasyonu için, ana okulu ve kamplarına erişilebilirliğinin geliştirilmesi için birçok kampanya geliştirdi ve uyguladı. Dernek, faydalanıcılarına e-öğrenme platformlarını ve öğrenme derslerini harmanlayarak, öğretme / öğrenmeyle ilgili en yeni yöntemleri ve teknikleri kullanmaktadır.

PRAGMA

Pragma, elektronik mühendislik uygulamaları (hw + sw) çerçevesinde çalışan bir KOBİ’dir: ana alanları sanayi sektörü ve yardımcı teknolojilerdir. In the latter field it is developing a 10 years old collaboration with public health institutions as technological support and assistive solutions.

  • Temel olarak LCMS platformunda eğitim sağlayıcı: Bu alanda Pragma, Romanya’daki 5 büyük üniversiteyi (Bükreş, Iasi, Brasov, Cluj, Timisoara) birbirine bağlayan POSDRU e-öğrenme projesi platformunun geliştirilmesinden sorumludur.
  • Nörolojik hastalara (mesleki terapi ve kognitif rehabilitasyon) uygulanan teleskopi (Telekomünikasyon Kurumu).
  • Teknolojik yardımlar – Umbria’daki Bölge Merkezi için halk sağlığı kurumlarıyla mutabakata varılan danışmanlık ortağı.
  • Teknolojik yardımlar – Windows ve Android platformlarında hw-sw geliştiricisi olarak üretim ve özelleştirme.
  • Umbria Bölgesel İnovasyon Kümesi için “sosyal teknoloji” çözümleri (tekerlekli sandalyeler, bağlam bilinci sistemleri, akıllı ev aletleri kontrolü) çerçevesinde mühendislik danışmanı.

ITINKLAS

Iniciatyvu Tinklas çoğu hukuk, psikoloji, sosyal hizmet, pedagoji ve gönüllülük pratiği olan insanları ve kuruluşları bir araya getirir; ayrıca insanlara nesiller arası bir diyalog sürdürmek, girişimlerini teşvik etmeleri, gönüllülük bulmak, beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve problemlere çözüm üretmek için yardımcı olur. Iniciatyvu Tinklas ayrıca aktivizm, girişimcilik ve liderliği teşvik eder ve onları toplumun gelişiminde değişim aracıları olarak tanır.

MEDIA CREATIVA

Media Creativa – MC2020 ortak bir tutkuyu paylaşan disiplinler arası bir grup profesyonelin öğrendiği 20 yıllık tecrübe, zorluk ve dersin sonucudur: eğitim inovasyonudur.

MC2020, öykü anlatma (dijital öykü anlatımı da dahil olmak üzere), problem temelli eğitim, oyun oynamak, oyun temelli öğrenme vb. Gibi yenilikçi metodolojiler ve pedagojik yaklaşımlardan esinlenilerek öğrenme alanlarına değer katmak, araştırmak, tasarlamak ve farklı bir eğitim teklifi geliştirmek için çalışır. Yeni teknolojilerin sunduğu tüm potansiyeli ele geçirme odaklı olarak, uygulamalar, oyunlar, webserileri, webinarlar, mobil öğrenme vs. kullanmaktadr.

Çalışmalarımızın kalitesi, gerçeklerin bir temel bilgisine ve son kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını dinlemeye dayanmaktadır.Eğitimler geliştirmekte, eğitim ihtiyaçlarını analiz etmekte, kampüsten (campus-creativa.com) kurslar tasarlayıp sunmakta ve genel bir tekliften kurtulup, özelleştirme bayrağı altında atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemektedir.

ISEM

İstanbul il Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü(İSEM), kamu-özel sektörü ile kaynakların uygun ve verimli kullanılmasını sağlayan sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğini geliştirerek kalkınmayı hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için kurulmuştur ve Avrupa Birliğinin geçtiği genişleme süreçlerinde daha dinamik ve daha yenilikçi bir yapıya sahip bir birlik düşüncesinin uygulanması için ve AB politikalarına uygun demokratikleşme süreci için bir potansiyel oluşturmaktır.

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından verilen birçok sorumluluğa sahip olan ISEM, çok geniş bir çalışma alanına sahiptir ve dünyanın en büyük kozmopolit şehirlerinden biri olan İstanbul’un ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışmaktadır. Şimdiye kadar çeşitli AB programlarında (Leonardo, Socrates / Grundtvig, EQUAL, LLP, ESF, eTEN, FP, Erasmus +, H2020, IEE vb.) hem koordinatör hem de bir ortak olarak yer almıştır.