Proje

Avrupa Birliği’nde (AB) her altı kişiden biri hafiften şiddetliye kadar değişen bir sakatlığa sahiptir ve bu ağırlıklı olarak tutum ve çevre bariyerlerinden ötürü topluma ve ekonomiye tam olarak katılma kapasiteleri sınırlı yaklaşık 80 milyon insan demektir.

Ancak Avrupa 2010 stratejisinde akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi başarmak için bu grubun ekonomik ve sosyal katılımı gereklidir. Herkesi kapsayan bir toplum oluşturmak, pazar fırsatları getirmekte ve yeniliği teşvik etmektedir. Bu nedenle, bu Strateji, özürlü insanlara diğerleriyle eşit güçte olmak ve eşit şartlarda topluma katılabilme sürecini harekete geçirir.

Bu Avrupa Stratejisi, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 19. Maddesi’nde (bağımsız olarak yaşamak ve topluluğa dahil olmak) belirtilmiştir. Bu sürecin tam olarak uygulanması için kilit yönlerden biri, bakıma ihtiyaç duyan bireyler için kişisel asistanın rolünü tanımak suretiyle kişisel yardım hakkına ses vermektir.

Bu profesyonel profilin geliştirilmesi ve tanınması Avrupa ülkeleri arasında çok farklıdır. 1980’li ve 1990’lı yıllardan beri, kişisel yardım hizmetleri Kuzey Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. İrlanda, İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde kişisel asistan rolü uzun yıllardır vardır. Bu rol, 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan Bağımsız Yaşam Hareketi tarafından desteklenmiştir.

Bu bağlamda, AB Asistanının asıl hedefleri:

  • Kişisel asistanlar için bir eğitim programının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Avrupa Yeterlilikleri Çerçevesine uygun bir müfredat ve eğitim materyali sunmak.
  • Bu profesyonel profilin ne olduğu ve önemi hakkında farkındalık yaratmaktır.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, çeşitli sonuçların geliştirilmesine dayanacaktır. Bunların arasında mesleki yetkinliklerin tanımını ve eğitim yönteminin ana hatlarını çizeceğiz ve Kişisel Asistanları işbirlikçi bir öğrenme ortamında eğitmek için temel bir ders geliştirilecek.

AB-ASİSTAN, ERASMUS + Programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir Stratejik Ortaklık Projesidir.