Proiect

Unul din șase persoane din Uniunea Europeană (UE) are o dizabilitate care variază de la ușoară până la severă, ceea ce face ca aproximativ 80 de milioane de persoane să își limiteze capacitatea lor de a participa deplin în societate și economie, în principal din cauza barierelor comportamentale și de mediu.

Cu toate acestea, participarea economică și socială a acestui colectiv este esențială în cazul în care strategia Europa 2020 reușește să creeze o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Construirea unei societăți se bazează pe includerea întregii populații, și, totodată aduce oportunități de piață și încurajează inovația. Astfel, această Strategie pune în mișcare un proces care vizeză responsabilizarea persoanelor cu dizabilități, astfel încât acestea să poată participa pe deplin în societate în condiții de egalitate cu ceilalți.

Această Strategie europeană se încadrează în articolul 19 (Viață independentă și integrare în comunitate) din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Pentru a implementa integral acest proces, unul din aspectele cheie este de a răspunde la dreptul pentru asistență personală prin recunoașterea rolului asistentului personal pentru persoanele dependente.

Atât dezvoltarea cât și recunoașterea acestui profil personal este foarte diferit în rândul țărilor europene. Începând cu anii 1980 și 1990, serviciile de asistență personală au fost puse în aplicare în țările din nordul Europei. În țări precum Irlanda, Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Danemarca și Olanda, Austria și Germania, rolul asistentului personal există de ani de zile. Acest rol a fost promovat în anii 1970 de Mișcarea Viață Independentă (Independent Living) din Statele Unite.

În acest context, proiectul Asistentul UE are următoarele obiective principale:

  • Să contribuie la dezvoltarea unui itinerar de formare pentru asistenții personali.
  • Să ofere un curriculum și materiale de instruire în concordanță cu cadrul european al calificărilor.
  • Să crească gradul de conștientizare în ceea ce privește acest profil profesional și importanța sa.

Pentru atingerea acestor obiective, ne vom baza pe dezvoltarea mai multor rezultate. Printre acestea subliniem definirea competențelor profesionale și a unui traseu de formare, iar un curs de bază va fi realizat pentru instruirea asistenților personali într-un mediu colaborativ de învățare.

Proiectul Asistentul – EU este un parteneriat strategic, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului ERASMUS+.